ISPOP ohlašování v roce 2022

Uživatelé, kteří využívají přístup do systému ISPOP, budou v roce 2022 realizovat ohlašování skrz nové systémy ISPOP a CRŽP (Centrální registr životního prostředí).

„Hlavním cílem nových systémů jsou strukturální změny a technologická obnova ISPOP a zohlednění nových požadavků eGovernmentu, legislativních povinností, GDPR, kyberbezpečnosti atd. Systémy ISPOP a CRŽP jsou projekty Ministerstva životního prostředí ČR a jsou financovány z evropských fondů. Česká informační agentura životního prostředí bude po předání systémů provozovatelem ISPOP a CRŽP.“

„Nový systém ISPOP bude nadále dostupný na adrese www.ispop.cz a bude zajišťovat pouze příjem a zpracování hlášení. Pro splnění ohlašovací povinnosti bude poskytovat jako nástroj HTML formuláře, které budou dostupné online (nikoliv již PDF formuláře). Do systému budou migrována hlášení za rok 2018 a novější. Starší hlášení již nebudou ohlašovatelům dostupná. Doporučujeme tedy pro případ potřeby jejich stažení.“

Bližší informace jsou zveřejňovány průběžně na portále ISPOP.

Zdroj: Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)