Měření a omezování plastů ve zdravotnictví

Plasty se staly ve zdravotnictví všudypřítomnými a v mnoha případech jsou nezbytné pro poskytování zdravotní péče. Nadměrné spoléhání se na jednorázové plasty však může mít nejen závažné důsledky pro naši planetu, ale může ohrožovat i odolnost našich systémů zdravotní péče.

Publikace Měření a omezování plastů ve zdravotnictví poskytuje údaje o používání plastů ve zdravotnictví a o případových studiích k omezování plastů ze Španělska a celé Evropy. Tato publikace byla vydána v rámci projektu HCWH Europe Towards Plastic-free.

Zdroj: Health Care Without Harm