Metodický pokyn MŽP k oddělenému soustřeďování odpadů od zaměstnanců a klientů

Metodický pokyn MŽP Odboru odpadů MŽP obsahuje pravidla k zajištění plnění povinnosti odděleného soustřeďování ve vztahu k odpadům vznikajícím zaměstnancům na pracovišti a klientům či návštěvníkům. Jedná se o povinnost podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, k zajištění odděleného soustřeďování alespoň pro odpady papíru, plastů, skla, kovů a biologického odpadu.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí České republiky