Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

K zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech, byla dne 23. 7. 2021 zveřejněna ve Sbírce zákonů prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška mimo jiné stanovuje nové požadavky na soustřeďování odpadů ze zdravotní péče.

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky – Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv