Videoseminář – Zdravotnictví a odpovědné zadávání aneb lze odpovědně zadávat i ve zdravotnictví?

Institut veřejného zodpovědného zadávání zpřístupnil videoseminář zaměřující se na odpovědné zadávání ve zdravotnickém sektoru. Poskytovatelé zdravotních služeb realizují významný podíl veřejných zakázek. Tím mohou mít nezanedbatelný vliv na nabídku a poptávku na trhu, a to i s ohledem na environmentální aspekty.

Zdroj: Institutu odpovědného veřejného zadávání