Metodický návod MŽP k používání identifikačních čísel provozoven

Pro účely plnění povinností (zejména evidenčních a ohlašovacích) vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je nutné, aby původce odpadu používal tzv. IČP (Identifikační číslo provozovny). Pravidla k jednotnému stanovení a používání IČP stanovuje nový metodický návod MŽP.
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí