Online D-EXPO Cirkular Economy veletrh o udržitelnosti plastů

On-line veletrh o udržitelnosti plastů se uskuteční ve dnech 13.-16. dubna 2021. I ve zdravotnictví se používá hodně plastových výrobků. On-line veletrh D-EXPO Cirkular Economy poskytuje možnost se dozvědět více o novinkách v tomto odvětví. Možnost on-line komunikovat s vystavovateli a účastnit se on-line doprovodného programu je po provedení bezplatné registrace na Hanser Tagungen.