Sdělení k zařazování inkontinenčních pomůcek

20. 1. 2020


Odbor odpadů MŽP vydal sdělení k zařazování inkontinenčních pomůcek dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Toto sdělení ruší sdělení odboru odpadů ze dne 23. listopadu 2009 a nabývá platnosti dnem jeho vydání (tj. 20. ledna 2020). Nové sdělení je k dispozici na stránkách MŽP.


Zdroj: Ministerstvo životního prostředí