Stanovisko k prevenci nákazy SARS-CoV-2 při nakládání s odpady

24. 3. 2020


Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadů Státního zdravotního ústavu vydalo stanovisko k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19.


Zdroj: Státní zdravotní ústav