Stanovisko k nakládání s komunálními odpady v souvislosti se SARS-CoV-2

24. 3. 2020


Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadů Státního zdravotního ústavu vydalo stanovisko k nakládání s komunálními odpady v obcích za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2.


Zdroj: Státní zdravotní ústav