Stanoviska NRC pro hygienu půdy a odpadů SZÚ v souvislosti s covid-19

Aktualizovaná stanoviska v souvislosti s covid-19 vydávaná Národním referenčním centrem pro hygienu půdy a odpadů jako např. doporučení jak nakládat s jednorázovými rouškami, respirátory, rukavicemi u pracovníků, zdravých i nemocných obyvatel s covid-19 i u lidí v karanténě, doporučení k nakládání s odpadem vzniklým při provádění antigenních testů a k nakládání s použitými inkontinenčními pomůckami od pacientů s onemocněním covid-19 jsou uveřejňovány na odkazu SZÚ.

Zdroj: SZÚ