HCWH Evropa – Dokument „Udržitelné nakládání s odpady ze zdravotní péče v EU – model oběhového hospodářství“

Organizace HCWH Evropa (Health Care Without Harm) publikovala na konci roku 2020 dokument „Udržitelné nakládání s odpady ze zdravotní péče v EU – model oběhového hospodářství“. Oběhové hospodářství mění zaběhlé přístupy k využívání zdrojů a má zásadní vliv na vývoj nových modelů, přístupů či technologií.

Zdroj: Health Care Without Harm