Projekt MECAHF – uplatňování modelu cirkulární ekonomiky na potraviny v evropském sektoru zdravotní péče

Projekt MECAHF (Circular Economy Model of Food in French Hospitals), který byl realizován organizací HCWH Evropa (Health Care Without Harm) s francouzskou nemocnicí v Poin-Noire v letech 2018–2020, se zaměřoval na analýzu a vyhodnocení plýtvání potravinami v celém dodavatelském řetězci nemocnice. Současně byl zpracován a implementován model „oběhového hospodářství“ pro potraviny v nemocnici. Více informací o projektu můžete získat také v publikaci Uplatňování modelu cirkulární ekonomiky na potraviny v evropském sektoru zdravotní péče (The MECAHF project).

Zdroj: Food for Healthcare: MECAHF project